DKEN

Service Innovation

Skab øget konkurrencekraft og indtjening med udvikling af kombinerede produkt-service forretningsmodeller.

I en verden med stigende konkurrence har virksomheder, som knytter serviceydelser til deres produkter, ofte et bedre udgangspunkt for at skabe værdi for kunderne og dermed styrke konkurrenceevnen.

For flere af vore kunder har 3PART udviklet servicekoncepter og forretningsmodeller som kombinerer det eksisterende produktsalg med ydelser, nye initiativer og løsninger til gavn for virksomhedernes kunder og dermed for virksomhedernes forretningsgrundlag og fremtidige innovationsevne.

Cases

Henter case...

I gang med service innovation?

Kontakt os på mail eller telefon og lad os tage en uforpligtende snak om hvordan 3PART kan bringe Jer videre.

Kontakt Aarhus: +45 2213 1343

Lad os sammen udvikle Jeres forretning!

Vi arbejder i krydsfeltet mellem dybe kundeundersøgelser, skarp forretningsstrategi og overbevisende design til at hjælpe virksomheder med at skabe skabe vækst gennem serviceinnovation.

Kontakt København: +45 6017 6042

“Samarbejdet har bidraget med nye vinkler til vores problemstillinger og åbnet op for nye retninger, som vi ikke ville have opnået uden 3PARTs sparring.” Ruben Hensen, C. C. Jensen
“Kombinationen af den integrerede produkt- og servicetilgang 3PART kommer med udefra, og at de faciliterer workshoppen og stiller de gode spørgsmål, giver en god dialog og sætter mange tanker i gang. Ikke mindst på tværs af forretningsenheder. Jeg vil klart anbefale andre virksomheder at investere en halv dag, i at tænke fremtidens forretningsmodel igennem.” Søren Clausen, Customer & Sales Manager, AXA Power
"Lige nu er vi lidt en producentvirksomhed. Men vi vil gerne gå over til at være en servicevirksomhed, der leverer hele løsningen. Hvis vi ikke bliver provokereret, så tænker vi jo bare i vores egen lille hverdag - inden i vores egen lille osteklokke." Søren Davidsen, Marketing Manager, BLÜCHER Metal A/S
“Det har bragt os stor værdi i processen, at 3PART stillede os de spørgsmål, som vi ikke kunne have gjort selv. I kombination med den grafske facilitering har vi derfor fået nye øjne på processen som den er i dag og dermed set mulighederne for videre udvikling.“ Morten Christensen, direktør for Sabik Offshore
Man får virkelig værdi for pengene, også selvom det er meget intensivt forløb. Det har bidraget med en ny måde at tænke på… ikke løsninger, men issues og udfordringer... Julie Lambrethsen, Projektleder, Unomedical A/S

Proces

Den detaljerede proces for udviklingen af servicekoncepter og/eller nye forretningsmodeller tilrettelægges sammen med Jer ud fra jeres konkrete behov og udfordringer.

Et projekt kan indeholde udvalgte faser, hvorefter materialet kan overdrages til intern færdiggørelse. Eller vi kan hjælpe Jer hele vejen igennem. Det er igen op til Jer som kunde, hvad der er mest hensigtsmæssigt og hvilke kompetencer I har haft ift. at drive denne type af udviklingsprojekter.

Typisk indeholder en proces følgende faser og aktiviteter:

  • Indledende aktiviteter: Definition af mål og generel planlægning.
  • Fase 1: Afdækning af eksisterende processer og ydelser.
  • Fase 2: Intern og ekstern research og informationsindsamling
  • Fase 3: Idéudvikling
  • Fase 4: Detaljeret konceptudvikling
  • Fase 5: Udvikling af "prototyper" og konceptvalidering
  • Fase 6: Revidering og præcisering af koncept samt implementeringsplan